Carreras, C. (Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona)