Protecció del Patrimoni Mundial: Arqueologia

Els països on existeixen béns culturals del Patrimoni Mundial amb dimensió arqueològica, han implementat mecanismes legals, administratius i pràctics per a gestionar-los i protegir-los. La major part recullen, desenvolupen i segueixen les indicacions de la UNESCO.
Presentar estudis de casos, experiències internacionals, crítiques y alternatives de futur, és l’objectiu d’aquest nou TEMA, inclòs en el Congrés a la vista de les nombroses i interessants propostes rebudes.
 

 
HO ORGANITZA HO PATROCINA
PDPT Consell Govern mityc ASHOME
Consell UCM IME