Arquitectura, Patrimoni Mundial i arqueologia

En la llista de declaracions de Patrimoni Mundial hi ha un nombre elevat de construccions i conjunts arquitectònics. De fet, són el grup més nombrós de l’actual Patrimoni Mundial. Tota construcció o ciutat històrica presenta una dimensió arqueològica (la possibilitat de ser documentada amb metodologia arqueològica) que en molts de casos no està prou explotada. En aquesta sessió s’arreplegaran iniciatives destinades a promoure aquest tipus d’estudis, a presentar resultats i a analitzar els criteris de posada en valor d’edificis o conjunts històrics i arqueològics.

 
HO ORGANITZA HO PATROCINA
PDPT Consell Govern mityc ASHOME
Consell UCM IME