Propostes per a sessions complementàries, comunicacions i pòsters

Organitzat per la Universidad Complutense de Madrid, juntament amb el Consell Insular de Menorca. Aquest congrés pretén generar un punt de trobada en gestió arqueològic i tractament del Patrimoni Mundial.

El seu objectiu principal és elaborar i publicar una "Guia de bones pràctiques en Patrimoni Mundial: Arqueologia". Per això, s'organizaràn sessions sobre els següents temes:

1) Acció Social i Arqueologia en Patrimoni Mundial
2) Les TIC, l'Arqueologia i el Patrimoni Mundial
3) Arquitectura, Patrimoni Mundial i Arqueologia
4) Planejament territorial, Arqueologia i Patrimoni Mundial
5) Arqueologia Preventiva i Patrimoni Mundial
6) Educació, difusió, Patrimoni Mundial i Arqueologia
7) Protecció del Patrimoni Mundial: Arqueologia
 * FORMULARI RESUM COMUNICACIONS I PÒSTERS 

Agrairem que empleneu aquest formulari abans del dia 15 de febrer de 2012. Heu d'introduir les següents dades en ambdues llengües (castellà i anglès):

- Títol de la comunicació / pòster
- Sessió
- Nom i llinatges de les persones autores
- Filiació
- Adreça de correu electrònic (opcional, es publicarà)
- Resum (màx. 400 paraules)
- Paraules clau (màx. 10 paraules)

Aquesta informació es lliurarà a tots els participants del Congrés.
 PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS DEFINITIVES

* PLANTILLA DE PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS
- Lliurament d'originals complets: 30 d'abril de 2012


PRESENTACIÓ DE PÒSTERS DEFINITIUS

* PLANTILLA DE PRESENTACIÓ DE PÒSTER en Power Point
* PLANTILLA DE PRESENTACIÓ DE PÒSTER en PDF

- Lliurament del pòster imprès a la secretaria del Congrés: 9 d'abril de 2012

Requisits de presentació de pòsters:

- Idioma: anglès o castellà
Adreça de correu electrònic (opcional, es publicarà)
Màxim 600 paraules
- Mides del pòster: format estàndard DIN A0 (84,1 x 118,9 cm). En cas que no fos possible, es recomana que no superi els 100 x 120 cm


 PRESENTACIÓ DE RESUMS DE COMUNICACIONS I/O PÒSTERS

- Resums: 300-400 paraules

- Termini de presentació de resums de comunicacions i/o pòsters:
10 de novembre 2011

- Notificació d'acceptació de comunicacions i/o pòsters:
20 de gener 2012


S'hauràn d'enviar com a document adjunt en WORD o PDF al correu electrònic:
congresopatrimonio.menorca@cime.es 
 
HO ORGANITZA HO PATROCINA
PDPT Consell Govern mityc ASHOME
Consell UCM IME