Educació, difusió, Patrimoni Mundial i arqueologia

Les iniciatives que volen connectar el públic (tant el propi com el visitant) amb els béns del Patrimoni Mundial s’han basat sobretot en l’augment del turisme o en la publicitat destinada a aquest augment. I sovint no s’han tingut en compte altres tan interessants com introduir en els currículums educatius obligatoris nocions sobre la naturalesa del patrimoni cultural i sobre el que significa ser Patrimoni Mundial. D’altra banda, s’han començat a fer estudis sobre els resultats reals de les iniciatives de posada en valor o de propaganda d’aquests llocs. Aquesta sessió estarà dedicada a tots aquests aspectes.

A la setena i darrera sessió s’elaborarà la Guia de bones pràctiques en Patrimoni Mundial: arqueologia, amb les conclusions del Congrés, que serà publicada i enviada tots els assistents.
 

 
HO ORGANITZA HO PATROCINA
PDPT Consell Govern mityc ASHOME
Consell UCM IME