Arqueologia preventiva i Patrimoni Mundial

Considerada com el conjunt d’actuacions destinades a protegir les restes arqueològiques de les modificacions i els avançaments provocats pels moviments de terres i per les obres públiques i privades, l’arqueologia preventiva està actualment en un període inicial d’expansió. Ja no ens podem permetre el luxe de realitzar l’anomenada “arqueologia de salvament o d’urgència” excavant (i, per tant, destruint) els béns arqueològics per permetre les obres. Ara cal fer un treball previ, connectat amb el planejament territorial, de coneixement i de selecció de llocs per convertir-los en zones de reserva o en àrees de cautela. A les primeres zones no s’hi farà cap obra, i a les segones només se’n faran en determinades condicions. Encara que sembli que als llocs declarats Patrimoni Mundial pràcticament no s’hi facin obres, això no és cert. En aquesta sessió es concentraran els estudis sobre propostes i resultats d’aplicar les estratègies de l’arqueologia preventiva als lloc declarats Patrimoni Mundial.

 
HO ORGANITZA HO PATROCINA
PDPT Consell Govern mityc ASHOME
Consell UCM IME