Planejament territorial, arqueologia i Patrimoni

Les relacions entre la protecció dels béns immobles i el planejament territorial, en les seves diferents especialitats, és una realitat des de fa dècades. En el cas de l’arqueologia, ho és com a mínim des del Conveni de 1992 sobre Protecció del Patrimoni Arqueològic del Consejo de Europa. Seria desitjable que precisament en els béns declarats Patrimoni Mundial (tant si són jaciments com si són paisatges arqueològics o ciutats o conjunts amb dimensions arqueològiques) aquesta estratègia complís la seva missió. En aquesta sessió es reuniran iniciatives de protecció relacionades amb els llocs declarats Patrimoni Mundial, inclosos plans especials, plans de gestió, etc.

 
HO ORGANITZA HO PATROCINA
PDPT Consell Govern mityc ASHOME
Consell UCM IME