Les tecnologies de la informació i la comunicació, l’arqueologia i el Patrimoni Mundial

Les TIC tenen un paper important, amb moltes iniciatives a vegades desconegudes, en tot allò relacionat amb el coneixement de la gestió del patrimoni cultural, és a dir, elaborar inventaris i catàlegs, els sistemes d’informació geogràfica, els sistemes de representació real o virtual, el tractament de dades, i moltes altres coses. En aquesta sessió es volen reunir comunicacions de diferents llocs del món en què s’utilitzen aquestes TIC per millorar el tractament de les dades i el seu coneixement per part de la població. Per tant, es presentaran tant programes i projectes com realitats en pràctica i anàlisis de resultats.

 
HO ORGANITZA HO PATROCINA
PDPT Consell Govern mityc ASHOME
Consell UCM IME