Beques i ajuts

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER VIATGE I ALLOTJAMENT

S'ofereixen ajudes per viatge i allotjament a Menorca durant el Congrés, adreçades a:

1) Participants del Congrés que hagin proposat comunicació o póster.

Hauran d'enviar a congresopatrimonio.menorca@cime.es la seva petició d'ajut on han d'indicar:
- Nom, llinatges i adreça de correu electrònic
- Universitat, centre o empresa a la qual pertanyen i càrrec que ocupen
- Títol de la seva comunicació o póster
- Itinerari del viatge a realitzar


2) Estudiants de diferents universitats

Hauran d'enviar a congresopatrimonio.menorca@cime.es la seva petició d'ajut on indiquin:
- Nom, llinatges i adreça de correu electrònic
- Nom de la llicenciatura, grau o postgrau que cursen, així com el de la universitat on el realitzen
- Còpia del certificat de les notes del curs anterior. En cas que es tractés d'alumnat de primer curs, hauran d'enviar còpia del certificat de les notes obtingudes a les proves d'accés a la universitat o, si no es disposa d'aquest document, del curs immediatament anterior al seu ingrés, sigui quin sigui el seu nom i naturalesa

Aquestes peticions s'hauran de realitzar abans del 30 de gener de 2012.
Els resultats es comunicaran a les persones interessades al més aviat possible. 
 

 
HO ORGANITZA HO PATROCINA
PDPT Consell Govern mityc ASHOME
Consell UCM IME